Arep obre una oferta de treball per a Auxiliar Tècnic/o Educatiu/va

Arep obre una oferta de Auxiliar Tècnic/a Educatiu/va

Oferta de treball a Llar amb Suport-Barcelona

1 Persona a jornada completa del 04/07/2022 al 21/10/2022

1 Persona a 30 hores del 04/07/2022 al 16/09/2022

Tipus contratació:

Temporal/suplència.

Titulació requerida:

-Integració social.

-Terapeuta ocupacional.

Experiència mínima:

-1 any.

Tasques i funcions:

– Execució dels programes individuals i/o grupals consensuats al PIAI de les persones ateses.

– Fomentar la responsabilitat de les persones ateses en el seu procés.

– Establir vincle terapèutic adequat al procés rehabilitador.

– Oferir un espai de paraula per a l’expressió de queixes, proposta i suggeriments en relació al funcionament dels habitatges.

– Realitzar el disseny, implementació i avaluació del Pla Individual d’Atenció.

– Mantenir actualitzats els documents de les persones ateses: seguiment mèdic, pauta mèdica, horaris d’activitats externes.

– Assistir a les reunions periòdiques amb l’equip.

– Estar al corrent dels aspectes de la vida diària dels residents referenciats.

– Coordinació amb recursos externs previ consens amb l’equip.

Supervisió de les persones ateses dels habitatges amb suport

– Avaluació dels objectius plantejats al PIAI.

– Traspàs d’informació al equip del dia a dia de les persones ateses.

– Promoure i ajudar a mantenir un projecte de vida propi de cada persona.

 

Últim dia per enviar candidatures: 13/06/2022

Enviar CV a:

lsanchez@arep.cat

Envia’ns el teu Currículum


    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.