Canal intern de l’informant

L’ASSOCIACIÓ AREP PER LA SALUT MENTAL (en endavant AREP) ha implementat un “canal intern” de comunicacions per a totes aquelles persones que vulguin comunicar o denunciar qualsevol fet que hagi pogut vulnerar l’àmbit d’aplicació material de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, extensible a àmbits de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Vostè pot activar el formulari obrint el següent enllaç: Formulari canal intern. Sobre això és d’interès establir que, a la capçalera del formulari intern, trobarà un índex organitzat d’enllaços d’interès associats a la llei i funcionament del
canal. Per aquest motiu s’aconsella que, abans de fer una comunicació o establir una denúncia, llegeixi els enllaços informatius establerts per a tal efecte.

Un cop complimenti correctament el formulari, i procedeixi al seu enviament, rebrà un codi/localitzador per poder fer un seguiment de l’estat de la comunicació. Si us plau, guardi el localitzador per poder consultar en tot moment l’estat i resolució de la comunicació a través del següent enllaç: Accés gestió denúncia.

Si vostè tingués alguna problemàtica amb l’accés o l’emplenament del formulari, pot posar-se en contacte a través del correu electrònic soporte@qualitylegalservice.com, per poder atendre o buscar una solució de compromís, dins de la legalitat, amb l’objecte que vostè pugui realitzar la comunicació (identificant-se o de forma anònima).