La primera planificació territorial de places públiques té en compte les projeccions demogràfiques, el parc de places actual i les llistes d’espera La previsió té per objectius cercar l’equitat territorial i acabar amb les llistes d’accés als serveis residencials i d’atenció diürna. El document és un...