S’ha publicat la primera Guia clínica per a l’atenció de les persones amb símptomes persistents de COVID-19

Guia Clínica elaborada per l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut

S’ha publicat la primera Guia clínica per a l’atenció de les persones amb símptomes persistents de COVID-19, elaborada per l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, on han participat, entre d’altres, professionals de diverses entitats associades a La Unió en l’equip redactor i entre els revisors, en aquest cas l’Anna Ribera, membre de la Comissió d’Integració Assistencial i Models Organitzatius de La Unió.

La guia fa referència als casos de persones amb diagnòstic clínic de COVID-19 que posteriorment a la fase aguda de la malaltia continuen presentant algun símptoma relacionat amb la infecció, ja sigui de manera persistent o oscil·lant. S’estima que pot afectar a una població entre el 10% i el 20% de les persones que han patit la malaltia.

L’atenció d’aquests casos requereix un enfocament biopsicosocial, amb un abordatge integral, centrat inicialment en l’atenció primària de salut, però que pot requerir una implicació transversal de diferents línies de serveis, amb el suport de professionals de l’atenció especialitzada, principalment de salut mental, rehabilitació i treball social.

Així mateix, les repercussions emocionals derivades de la situació generada per la pandèmia COVID-19 acaben tenint en molts casos un impacte en la salut mental. Molts dels estats emocionals associats a la persistència de símptomes de COVID-19 s’han d’entendre com els que pot causar qualsevol malaltia crònica sobre l’estat emocional de la persona afectada i constitueixen majoritàriament reaccions adaptatives.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.